Email: 

caritasamsterdam@gmail.com

Voorzitter:

dhr. Herman Drenth

Secretaris:

dhr. Gruis Gruisen

Penningmeester:

dhr. Tammo de Jonge

Als u het werk van de PCI wilt ondersteunen kan dit door een gift op rekening 23.90.30.613 (NL52ABNA0239030613) ten name van 'PCI vd RK parochie Nicolaas' onder vermelding van 'donatie PCI'.