De Parochiële Caritas Instelling van de Heilige Nicolaas is een Rooms-Katholieke Caritas instelling. Zij werd vroeger wel de armenzorg genoemd. Zij is actief in Amsterdam-Centrum en verbonden aan de H. Nicolaas parochie.

Het vermogen van de Parochiële Caritas Instelling wordt beheerd en de opbrengst gebruikt voor diaconale ondersteuning en projecten. De Parochiële Caritas Instelling van de Heilige Nicolaas is actief op 4 gebieden:
- Ondersteuning van diaconale projecten met kennis en mankracht
- Coordinatie van hulpvraagprojecten en afstemming van activiteiten
- Financiële ondersteuning van diaconale projecten


Als u een bijdrage wilt voor uw project of ondersteuning zoekt, zie dan de pagina 'projecten'. Als u het werk van de PCI wilt ondersteunen kan dit door een gift op rekening 23.90.30.613 (
NL52ABNA0239030613) ten name van 'PCI vd RK parochie Nicolaas' onder vermelding van 'donatie PCI'.

Sociale Verwijskaart: Sociale_verwijskaart_versie_NED_2013_04_ 24.doc